Missie en Visie

Missie :
Het UMCG Hartfonds zet zich elke dag weer in voor:  het verminderen van de impact van hart – en vaatziekten.

Visie
Bij het uitvoeren van onze missie ondersteunen wij projecten die zich richten op:

  • Het achterhalen van de oorzaken van de hart –en vaatziekten.
  • Het verminderen van de kans op hart – en vaatziekten.
  • Het verbeteren van de diagnostiek van hart – en vaatziekten.
  • Het verbeteren van de levenskwaliteit voor hart – en vaatpatiënten.
  • Het ontwikkelen en verbeteren van therapieën voor hart – en vaatpatiënten.
Facebooktwitter