Volksziekte nummer één

Volksziekte nummer één.
Hart- en vaatziekten zijn nog altijd doodsoorzaak nummer één in de westerse wereld. Het UMCG spant
zich in om de aanpak van hart- en vaatziekten steeds verder te verbeteren.

Onderzoek redt levens.
Het UMCG Hartfonds steunt onderzoek naar en behandeling van hart- en vaatziekten in het UMCG. Onderzoek binnen het UMCG richt zich op preventie, betere diagnostiek, effectievere behandelingen en goed herstellen van hart- en vaatziekten.

Uw donatie maakt verschil.
De onderzoeksresultaten van het UMCG dragen wereldwijd bij aan nieuwe behandelmethodes en wetenschappelijke doorbraken. Financiering vanuit het UMCG Hartfonds maakt onderzoek mogelijk dat anders niet had plaatsgevonden.