Fit Hart (Boezemfibrilleren)

Boezemfibrilleren

Iedereen kan vroeg of laat te maken krijgen met boezemfibrilleren. Bij boezemfibrilleren is de hartslag onregelmatig en vaak te hoog. Deze ritmestoornis is niet levensbedreigend, maar moet meestal wel behandeld worden om schade aan het hart te voorkomen.

Patiënten ervaren klachten zoals hartkloppingen, een slechte conditie en vermoeidheid. Daarnaast speelt angst een grote rol. Patiënten met boezemfibrilleren hebben een verhoogd risico op een herseninfarct en hartfalen. Het is regelmatig een chronische aandoening.

Door goede behandeling van de onderliggende hartziekten kan een nieuwe episode worden uitgesteld of zelfs voorkomen. Tegenwoordig is een ablatie bij bepaalde patiënten een hele goede behandeling om terugkerend boezemfibrilleren te voorkomen

Leefstijl

Wanneer bij een patiënt boezemfibrilleren is vastgesteld volgt er een onderzoek naar de achterliggende oorzaak. Aspecten zoals een hoge bloeddruk, overgewicht of soms ook te veel sporten kunnen een rol spelen in het ontstaan van de hartritmestoornis. Want niet alleen mensen met een ongezonde leefstijl lopen meer risico op het krijgen van boezemfibrilleren, ook voor topsporters die te veel sporten kan dat gelden.

De volgende stap is het begeleiden van de patiënt met als doel het aantal aanvallen te verminderen. Hiervoor moeten ze vaak naast de behandeling van de onderliggende hartziekten een leefstijlverandering ondergaan. Diverse patiënten worden momenteel vanuit het UMCG doorverwezen naar het Beatrixoord voor een hartrevalidatietraject. Daarvoor zijn echter lange wachtlijsten.

“Fit Hart”

Één van de doelen van het project Fit Hart is om vanuit Sportstudies leefstijlcoaches aan te laten sluiten bij de multidisciplinaire behandelteams van het UMCG. Hartrevalidatie binnen het UMCG is nu zeer kostbaar en met de komst van leefstijlcoaches kunnen meer patiënten begeleid worden. Patiënten vallen zonder begeleiding vaak snel terug in hun oude patronen. Door middel van coaching leren ze omgaan met de hartritmestoornis, eventuele angsten en werken ze aan het aanmeten van een aangepaste leefstijl.

Een ander aspect van Fit Hart is het doen van onderzoek naar de effecten van deze vorm van hartrevalidatie. Dat gaat het UMCG doen door bij de helft van de patiënten de coaching door leefstijlcoaches aan te bieden, en bij de andere helft niet. Na een bepaalde periode wordt gekeken of deze behandeling de tijd tussen aanvallen van boezemfibrilleren inderdaad verlengd.

De doelen van “Fit Hart” zijn kortom:

  1. Terugdringen boezemfibrilleren.
  2. Bewijzen dat leefstijl interventie een effectief medisch middel is bij boezemfibrilleren.
  3. Patiënten ondersteunen bij nieuwe leefstijl.

 

 

 

Facebooktwitter