Doneer via machtiging

  U kunt bijdragen aan onze missie:

   Het verminderen van de impact van hart -en vaatziekten.

   Indien u kiest voor een doorlopende machtiging (minimaal €10 euro per maand €100 euro per jaar), dan vult u het bedrag in, betalingsfrequentie maandelijks of jaarlijks en uw bankrekeningnummer.

   Indien u kiest voor een eenmalige machtiging vult u een bedrag in van minimaal € 10,-, betalingsfrequentie eenmalig en uw bankrekeningnummer.

   Wilt u een project of thema steunen, dan geeft u dit aan bij uw gegevens (doel of thema).

   (Niet verplicht bij een Nederlands rekeningnummer)

   Hierbij machtig ik het UMCG Hartfonds om het hierboven ingevulde bedrag in de aangegeven frequentie van onderstaand IBAN-rekeningnummer af te schrijven.

   Ik ga hiermee akkoord

   Voorwaarden

   Door invulling van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Steunfonds UMCG met incassant NL21 ABNA 0423 1266 95 om voor het UMCG Hartfonds doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van UMCG Hartfonds (Hart4904001).

   Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

   Uw gegevens

   Dhr.Mevr.

   Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? janee

   (de nieuwsbrief ontvangt u maximaal vier keer per jaar)

  Facebooktwitter