Fietsen voor interactieve chatbot

Stichting Heart to Handle stapt op de fiets voor het UMCG Hartfonds en een uniek chatbot onderzoek. Het bestuur van Heart to Handle fietst in de zomer van 2019 van Delft naar Sofia en hoopt met die actie 30.000 euro op te halen en zodoende een interactieve chatbot mogelijk te maken.

Deze chatbot kan symptomen van hart- en vaatziektes aan de hand van een interactieve methode herkennen om vervolgens de gebruiker tijdig door te verwijzen naar een arts. De chatbot gaat 24/7 toegankelijk zijn via internet maar ook via reguliere app functies op de telefoon. Het algoritme achter de chatbot gaat per gebruiker op basis van de antwoorden de juiste vragen formuleren en vaststellen of er sprake is van symptomen in vroeg of gevorderd stadium van hart- en vaatziekten. De chatbot is een gezondheidstool waarmee mensen bewust worden gemaakt van hun gesteldheid. Indien nodig adviseert de chatbot de gebruiker om naar de arts te gaan.

De drie cardiologen willen dit onderzoek starten omdat zij merken dat veel patiënten die op de eerste hulp belanden, al langere tijd symptomen vertoonden van hart- en vaatziekten die niet als zodanig werden herkend. Het bezoeken van een (huis)arts wordt door velen als een grote stap ervaren. De cardiologen zijn ervan overtuigd dat veel onomkeerbare schade, ernstige hartafwijkingen of zelfs overlijden voorkomen kan worden wanneer mensen eerder symptomen herkennen en een arts bezoeken. De chatbot die, dankzij Heart to Handle ontwikkeld en in de praktijk gebracht wordt, moet ervoor zorgen dat mensen op tijd bij de arts belanden.

Met het streefbedrag van 30.000 euro zou stichting Heart to Handle de realisatie van dit onderzoek volledig kunnen financieren. Hieronder vallen zowel de ontwikkeling van de chatbot en verspreiding van de functie onder de doelgroep.

Facebooktwitter